Luận Văn Tốt Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 4, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-4_20-11-12.png
  Nâng Cao Hiệu Quả Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại Chi Cục Văn Thư - Lưu Trữ Thành Phố Hải Phòng
  Thông đạt số 01-C/VP ngày 03/01/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tài liệu có giá trị đặc biệt trên phương diện kiến thiết quốc gia”. TLLT là một loại di sản văn hóa có giá trị đặc biệt của dân tộc, nó chứa đựng ký ức thiêng liêng của cả một dân tộc, quốc gia, có độ tin cậy cao, phản ánh trung thực, toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội và phục vụ hữu ích các nhu cầu nghiên cứu khoa học, thực tiễn cuộc sống của con người. Tuy nhiên, TLLT chỉ thực sự có giá trị khi chúng được đem gia phục vụ mọi mặt hoạt động xã hội khác nhau của con người. Xác định được tầm quan trọng của việc đó, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa VI (12/1986), “Báo cáo Chính trị” của Ban chấp hành Trung ương Đảng trình bày trước Đại hội đã xác định công tác lưu trữ là một bộ phận trong hệ thống thông tin quan trọng phục vụ cho công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước. Từ quan điểm đó, Đảng đã đề ra chủ trương phải “tổ chức tốt công tác lưu trữ; bảo vệ an toàn và sử dụng có hiệu quả TLLT Quốc gia”.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2018
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2930
  https://nitro.download/view/95A4AD73AEAEED7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page