Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Lợi Nhuận Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam, Chi Nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, May 26, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-26_1-29-17.png
  “Nâng cao lợi nhuận của Vietinbank BRVT” với mục đích tập trung làm rõ giả thuyết về lợi nhuận của ngân hàng; đưa ra một số ý tưởng và gợi ý một số giải pháp để nâng cao lợi nhuận hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank BRVT trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế. Đề tài đã khái quát những vấn đề lý luận liên quan đến thu nhập và chi phí của ngân hàng thương mại (NHTM), khả năng sinh lời của NHTM, các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của NHTM, lược khảo các nghiên cứu có trước về khả năng sinh lời của NHTM Bằng các phương pháp thu thập, phân tích số liệu thứ cấp; đề tài đã chỉ ra thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank BRVT giai đoạn 2017 - 2020.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Đức Dũng
  • Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
  • Số trang: 78
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 2022
  Link Download
  http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20594
  https://drive.google.com/file/d/1cimRb2dl23RoTqV0DmLbUzSWwmRX4yXd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page