Luận Án Tiến Sĩ Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Tạp Chí Ban Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới Và Hội Nhập Quốc Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 6, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Tạp Chí Ban Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới Và Hội Nhập Quốc Tế
  1- Luận án làm rõ khung lý thuyết và lý luận về năng lực cạnh tranh của tạp chí các ban đảng và luận chứng sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh với vai trò như giải pháp toàn diện mang tính chiến lược góp phần giải quyết khó khăn hiện nay các tạp chí ban đảng đang gặp.
  2- Luận án nghiên cứu bối cảnh, điều kiện kinh tế thị trường; yếu tố quốc tế, trong nước tác động đến năng lực cạnh tranh của tạp chí ban đảng.
  3- Luận án đánh giá khách quan tiềm lực, ưu điểm, hạn chế của các tạp chí ban đảng; chất lượng tạp chí các ban đảng trong đánh giá của đối tượng công chúng. Luận án dự báo xu hướng cạnh tranh của tạp chí các ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Phân tích những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết, tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng.
  • Luận án tiến sĩ Báo chí,
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS, TS. Dương Xuân Ngọc, TS. Nguyễn Thị Thoa
  • Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
  • Số trang: 191
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=16457
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 28, 2017

Share This Page