Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Chủ Tịch UBND Cấp Xã Tại Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 4, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-12-4_16-44-6.png
  Năng lực quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã là một trong những yếu tố quyết định tới việc xây dựng và củng cố chính quyền cấp xã vững mạnh. Thực tế hiện nay cho thấy năng lực quản lý của chính quyền cấp xã nói chung, của chủ tịch ƯBND xã nói riêng còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Do vậy, việc tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực quản lý của chủ tịch UBND cấp xã tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu” với mục tiêu xác định yêu cầu về năng lực quản lý của chủ tịch UBND xã, đánh giá thực trạng năng lực quản lý của chủ tịch UBND cấp xã tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, từ đó phát hiện ra những thiếu hụt trong năng lực quản lý để làm căn cứ đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý của các chủ tịch ƯBND xã tại huyện Mường Tè là đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Đề tài không trùng lặp với các đề tài trước đây mà người đọc được biết.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Hải Hà
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Thanh
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF-OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2013
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/7440
  https://drive.google.com/file/d/125MzqfN_ZF479d0-9NIDSU3l3VxdsAqf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page