Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Feb 23, 2021 at 2:40 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, Việt Nam và đang mở ra nhiều cơ hội mới, song cũng đặt ra nhiều thách thức, nhất là vấn đề nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt là nội dung vô cùng cần thiết. Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đây cũng là nơi gần dân nhất, tiếp thu những ý kiến của nhân dân để phản ánh cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện chính sách, pháp luật.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Hướng dẫn: TS. Mai Việt Anh
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hồng
  • Số trang: 116
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại Học Thái Nguyên 2020
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-xa-huyen-dai-tu-tinh-thai-nguyen-218709.html
  https://drive.google.com/uc?id=1HVsWKueyq-CAUUEjZHIJ2-KVRoyuX0JS
   

Share This Page