Luận Án Tiến Sĩ Nâng Cao Năng Lực Thực Thi Pháp Luật Của Cảnh Sát Biển Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chủ Nghĩa DVBC Và DVLS' started by quanh.bv, Jul 3, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-3_19-6-49.png
  1. Luận án đưa ra, phân tích, luận giải quan niệm nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay. Đồng thời, luận giải những nhân tố cơ bản quy định nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam.
  2. Dựa chắc trên cơ sở lý luận, luận án đã khảo sát, đánh giá trực trạng thực thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay. Đồng thời, xác định những nhân tố tác động và yêu cầu nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Bùi Mạnh Hùng, PGS. TS Vũ Quang Tạo
  • Tác giả: Nguyễn Đức Độ
  • Số trang: 242
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=40418
  https://drive.google.com/file/d/1OG2Znsd41pgCskPNodfjTKeU11xMt4_4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page