Luận Án Tiến Sĩ Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Dec 31, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nâng Cao Năng Lực Tổ Chức Thực Tiễn Cho Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Huyện Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Hà Giang
  Luận án nghiên cứu lý luận, phân tích và làm sáng tỏ thêm một số nội dung cơ bản về năng lực và năng lực tổ chức thực tiễn; quan niệm về cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS. Gồm 3 nội dung: 1) Phân tích và làm rõ khái niệm năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS ở Hà Giang, cụ thể: Năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS của người lãnh đạo nói chung. Đó là khả năng phát huy và biết kết hợp tối ưu các nhân tố khách quan và chủ quan, yếu tố vật chất và tinh thần thành một hệ thống chỉnh thể hoạt động nhịp nhàng cân đối có hiệu lực nhằm thực hiện hóa những mục tiêu đã được đề ra; Những thành tố cấu thành tác động đến NLTCTT của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Đình Cúc, PGS. TS Hoàng Anh
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Hưng
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=32397
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page