Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by nhandanglv123, Mar 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh Trên Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Kể từ năm 2006 (từ khi sửa đổi Luật Doanh nghiệp) đến nay, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có bước phát triển khá mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Về vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Với tình hình phát triển doanh nghiệp sôi động hiện nay và tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, hoạt động đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng nhiều. Bên cạnh đó cũng có nhiều phản ảnh của doanh nghiệp về sự khó khăn, tính phức tạp khi đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Đồng thời chưa có một nghiên cứu chính thức nào để nhận định, đánh giá về chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh. Với các lý do trên, tôi chọn đề tài “Nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, gia nhập thị trường và các hoạt động của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Trãi
  • Tác giả: Trần Thị Cẩm Lệ
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2013
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=75432
  https://drive.google.com/uc?id=1wls-ekhx1Xo8y7fRTuVyGSe_UPeaO86D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page