Luận Văn Thạc Sĩ Năng Lực Thực Thi Công Vụ Của Công Chức Văn Phòng-Thống Kê Cấp Xã Tại Thành Phố Mỹ Tho

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-9-14_23-37-19.png
  Năng Lực Thực Thi Công Vụ Của Công Chức Văn Phòng-Thống Kê Cấp Xã Tại Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
  Công chức cấp xã là những người trực tiếp giải quyết nhiều công việc của nhân dân, là lực lượng quyết định đến việc triển khai thành công hay thất bại các văn bản pháp luật nhà nước các cấp trên địa bàn cấp xã. Công chức cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương cấp xã tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và giữ vững quốc phòng địa phương.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Võ Kim Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1ngPYPQlXDSNJvkH5wQZEDyrgHWvarzpB
   

Share This Page