Luận Án Tiến Sĩ Năng Suất Sinh Sản Của Lợn Nái VCN21, VCN22 Phối Với Đực PiDu Và Khả Năng Sản Xuất Của Tổ Hợp Lai

Discussion in 'Chuyên Ngành Nông Lâm' started by quanh.bv, May 5, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Năng Suất Sinh Sản Của Lợn Nái VCN21, VCN22 Phối Với Đực PiDu Và Khả Năng Sản Xuất Của Tổ Hợp Lai PiDu x VCN21, PiDu x VCN22
  Đánh giá được tương đối đầy đủ và có hệ thống về khả năng sinh sản của lợn nái VCN21, VCN22 phối với đực PiDu cũng như khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt và chất lượng thịt của hai tổ hợp lai PiDu x VCN21 và PiDu x VCN22.
  Bước đầu xác định được hiệu quả kinh tế ở 3 mức khối lượng giết thịt 90, 100 và 110kg đối với hai tổ hợp lai PiDu x VCN21 và PiDu x VCN22.
  Làm phong phú thêm nguồn gen lợn đực giống cuối cùng sử dụng phối giống với lợn nái VCN21 và VCN22 để sản xuất lợn lai nuôi thịt mang lại hiệu quả kinh tế.
  Trên cơ sở đánh giá được tiềm năng sản xuất của của lợn đực PiDu phối với lợn nái bố mẹ VCN21 và VCN22, đề tài luận án đã đề xuất được hướng sử dụng chúng trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất và chất lượng trong chăn nuôi lợn ngoại tại miền Bắc Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Chăn nuôi
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, TS. Phùng Thị Vân
  • Tác giả: Vũ Văn Quang
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Chăn Nuôi 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=28343

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page