Luận Văn Thạc Sĩ Nén Dữ Liệu Ứng Dụng Trong Xử Lý Audio Số

Discussion in 'Vô Tuyến Điện Tử Và Thông Tin Liên Lạc' started by nhandang123, Aug 19, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nén Dữ Liệu Ứng Dụng Trong Xử Lý Audio Số
  Luận văn gồm có 4 chương:
  - Chương 1. Tổng quan về tín hiệu Audio số
  - Chương 2. Lý thuyết cơ bản về nén âm thanh
  - Chương 3. Bank lọc số nhiều nhịp QMF và kỹ thuật mã hoá băng con
  - Chương 4. Giới thiệu một số tiêu chuẩn nén MPEG cho âm thanh số và ứng dụng trong phát thanh số
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phan Hữu Huân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Minh
  • Số trang: 94
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2004
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024236
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2020

Share This Page