Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Đạo Diễn Chương Trình Ca Múa Nhạc Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Sân Khấu' started by quanh.bv, Nov 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xuyên suốt toàn bộ luận án, bằng lý thuyết Sân khấu học và lý thuyết Không gian văn hóa, NCS đã cố gắng phân tích, làm sáng tỏ các vấn đề liên quan “Nghệ thuật đạo diễn chương trình ca múa nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”, giải quyết được mục đích nghiên cứu, tìm đáp án cho những câu hỏi nghiên cứu và kiểm chứng những giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra. Nói đến chất lượng nghệ thuật CTCMN, không thể không nói đến nghệ thuật đạo diễn. Vì, nếu không có bàn tay dàn dựng của người đạo diễn, thì không thể có bất cứ CTCMN nào trên sân khấu.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Sân khấu
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Ứng Duy Thịnh
  • Tác giả: Phạm Ngọc Hiền
  • Số trang: 202
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36359
  https://drive.google.com/uc?id=1YR_eEjUdtUn_9UMYOZ-n9Bzeirp5M-5x
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page