Luận Văn Thạc Sĩ Nghệ Thuật Đạo Diễn Phim Truyện Của 3 Đạo Diễn Việt Kiều - Trần Anh Hùng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by nhandang123, May 18, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghệ Thuật Đạo Diễn Phim Truyện Của 3 Đạo Diễn Việt Kiều - Trần Anh Hùng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Victor Vũ
  Điện ảnh Việt Nam từ sau 1975 đến nay đã từng trải qua nhiều thăng trầm. Từ một nền điện ảnh được nhà nước bao cấp toàn bộ đến một nền điện ảnh hoạt động trong cơ chế thị trường là một chặng đường dài. Điện ảnh Việt Nam trước thời kỳ đổi mới được hiểu là điện ảnh Cách mạng với những tác phẩm phim truyện và phim tài liệu ra đời từ năm 1959 và những tác phẩm điện ảnh thời kỳ trước Cách mạng Tháng 8. Trong thời kỳ đổi mới, ghi nhận sự đóng góp của các nhà làm phim yêu nước với nhiều tác phẩm có giá trị về lịch sử, điện ảnh Việt Nam được xác nhận là bao gồm các bộ phận điện ảnh Cách mạng, điện ảnh trước Cách mạng tháng 8.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Lý luận Lịch sử và Phê bình điện ảnh
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái
  • Tác giả: Trần Lê Bảo Long
  • Số trang: 110
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066691&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page