Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Dùng Thế Và Mối Quan Hệ Lực-Thế-Thời-Mưu Trong Nghệ Thuật Đánh Giặc Giữ Nước Việt Nam

Discussion in 'Luận Văn Tốt Nghiệp' started by admin, Oct 9, 2022.

Tags:
 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-9_11-16-39.png
  Cuốn sách bao gồm những phần sau: Phần 1. Cơ sở khách quan của nghệ thuật dùng thế trong chiến tranh nhân dân Việt Nam và khái niệm về thế. Phần 2. Mối quan hệ giữa thế và lực, thế và thời, thế và mưu. Phần 3. Nghệ thuật dùng thế và xử lý mối quan hệ lực – thế - thời – mưu trong nghệ thuật chung chỉ đạo chiến tranh và khở nghĩa và trong nghệ thuật quan sự Việt Nam. Phần 4. Một số yêu cầu và nguyên tắc dùng thế
  • Luận án phó tiến sĩ khoa học
  • Chuyên ngành chiến lược quân sự
  • Tác giả:
  • Hướng dẫn: Gs. Đỗ Trình
  • 42 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Học Viện Quân Sự Cấp Cao 1991
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85468
  https://drive.google.com/file/d/1NXCW3CWF54S81t0fTJJH6tFHE5Z9dFS7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page