Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Tạo Hình Đồ Chơi Gỗ Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 14, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-14_0-54-42.png
  Là đề tài cấp thiết và là công trình đầu tiên nghiên cứu, tổng hợp lý luận về nghệ thuật tạo hình (NTTH) đồ chơi gỗ tại Việt Nam (ĐCG VN) hiện nay từ góc độ Mỹ thuật học kết hợp tiếp cận liên ngành (Nghệ thuật học, Văn hóa học, Mỹ học, Xã hội học…), luận án bước đầu xây dựng hệ thống lý thuyết lý luận về NTTH trong ĐCG VN, chốt lại khái niệm, đặc điểm tạo hình, giá trị của NTTH trong đồ chơi gỗ đương đại. Một nhận định mới của luận án là nhìn chung đồ chơi gỗ ngày nay khác đồ chơi gỗ ngày xưa ở tính chất đa vật liệu của nó. Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản không phải ở chỗ chỉ yêu cầu sản xuất đồ chơi gỗ theo quy mô công nghiệp nhằm cung cấp những vật dụng bền, rẻ, đẹp tới thị trường tiêu thụ rộng rãi mà ở chỗ còn là sự đòi hỏi phải thay đổi cách nhìn về đồ chơi gỗ ngay từ khâu thiết kế, tạo hình sản phẩm…
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, PGS.TS Hoàng Minh Phúc
  • Tác giả: Phạm Như Linh
  • Số trang: 263
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40143
  https://drive.google.com/file/d/1WbgsQ2SShMVWa2BBbK5JwLP2ZS1O7f6_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page