Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Trang Trí Truyền Thống Trên Kiến Trúc Phong Cách Đông Dương Ở TP. Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Aug 12, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Sài Gòn – nay là Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) - từ lâu đã là một trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của Việt Nam, có vai trò quan trọng và tiên phong trên nhiều lãnh vực. Sài Gòn là nơi đầu tiên của đất nước tiếp nhận nhiều trường phái nghệ thuật kiến trúc của phương Tây, bao gồm cả lĩnh vực nghệ thuật trang trí. Những sự tiếp nhận này đã thật sự góp phần đáng kể trong việc hình thành nên diện mạo của kiến trúc và nghệ thuật của TP. HCM ngày nay.
  Trong các kiến trúc mà thành phố đã từng tiếp nhận, có một xu hướng rất đáng chú ý - đó là Kiến trúc Phong cách Đông Dương. Điểm đáng lưu ý là trên các kiến trúc này đã cho thấy những biểu hiện của văn hoá truyền thống Việt rất đặc sắc. Đó là, sự kết hợp của văn hoá truyền thống trong kiến trúc Hiện đại; sự kết hợp giữa văn hoá phương Đông và văn hoá phương Tây
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thanh Sơn
  • Tác giả: Bùi Bá Nguyên Khanh
  • Số trang: 211
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=31769
   

Share This Page