Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Trưng Bày Bảo Tàng Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 14, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-14_0-24-50.png
  Nghệ Thuật Trưng Bày Bảo Tàng Ở Việt Nam (Nghiên Cứu: Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia, Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam, Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam)
  Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu thứ cấp: Phân tích, tổng hợp các tài liệu thứ cấp là các công trình khoa học liên quan đến nội dung đề tài luận án, các hình ảnh thực tế và bản vẽ thiết kế, trưng bày, tổ chức không gian nội thất bảo tàng
  Phương pháp điền dã: Qua điền dã thực địa tại các bảo tàng lớn hệ thống trưng bày đặc trưng trên cả nước, đặc biệt là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
  Phương pháp thống kê, phân loại: Áp dụng phương pháp thống kê, phân loại trong quá trình nghiên cứu đề tài luận án để xác định các không gian trưng bày bảo tàng tiêu biểu từ năm 2011 đến năm 2020
  Phương pháp so sánh: So sánh giữa các hình thức biểu hiện khác nhau của nghệ thuật trưng bày tại các bảo tàng khác nhau ở Việt Nam và trên thế giới, sự khác nhau về ngôn ngữ thiết kế, tạo hình nghệ thuật, ứng dụng vật liệu, ánh sáng, về công nghệ
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Quốc Bình
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Hưng
  • Số trang: 263
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40146
  https://drive.google.com/file/d/1UZHVqTjWKe_sEyae-WTrme0mWVHq_QZA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page