Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Trưng Bày Tại Các Triển Lãm Thương Mại Vietnam Motor Show Từ Năm 2012 Đến Năm 2017

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Dec 30, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về nghệ thuật trưng bày tại các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show” nhằm xác định giá trị thẩm mỹ và xu hướng phát triển thẩm mỹ. Khẳng định nghệ thuật trưng bày tại các triển lãm thương mại “Vietnam Motor Show” là những tác phẩm nghệ thuật tạo hình không gian toàn vẹn, có giá trị nhân văn về mặt nội dung, giá trị về sự hài hòa thẩm mỹ tạo hình không gian, giá trị về về hình tượng và biểu cảm thẩm mỹ và giá trị về sáng tạo tạo hình không gian.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Minh Phúc
  • Tác giả: Hồ Nam
  • Số trang: 218
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34540
  https://drive.google.com/uc?id=1SurdS3PGbSFhEPzvgR2Qgjt2_UiS_s7h
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page