Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Tượng Lăng Mộ Quận Công Thế Kỷ XVII - XVIII Ở Đồng Bằng Bắc Bộ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghệ thuật tượng lăng mộ Quận công thế kỷ XVII - XVIII ở Đồng bằng Bắc bộ thể hiện tinh thần tưởng nhớ, tưởng niệm người đã khuất, nhắc nhở dòng họ và người đời sau ghi nhớ, tôn thờ. Luận án đặt điêu khắc tượng lăng mộ vào đúng bối cảnh xã hội, chỉ ra nhân tố hình thành nên quan niệm tạo tượng lăng mộ và những tác động làm nghệ thuật tượng lăng mộ có chuyển biến tạo hình từ thế kỷ XVII - XVIII. Luận án chứng minh biểu hiện của nghệ thuật tạo hình tượng lăng mộ qua nội dung và hình thức thể hiện của tượng.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Văn Sửu; PGS. TS Nguyễn Nghĩa Phương
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
  • Số trang: 248
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36316
  https://drive.google.com/uc?id=1tpeQ_AJsRoUx6jG3dFVutFAblDCFJo5D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page