Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Tuyên Truyền Trong Văn Chính Luận Của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Học Việt Nam' started by quanh.bv, Jun 22, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-22_23-45-38.png
  1. Luận án đã làm rõ được các đặc điểm loại hình của văn chính luận thuộc bộ phận văn học cách mạng, trong đó yêu cầu về sự kết hợp giữa tính tuyên truyền và tính nghệ thuật được đặc biệt đề cao. Đây là tiền đề lý luận rất quan trọng, giúp tác giả phân tích, đánh giá được một cách thoả đáng nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh.
  2. Luận án đã phân tích, làm rõ được những đặc điểm nổi bật của văn chính luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh trên cả hai phương diện nội dung và hình thức thể hiện, đặc biệt là làm rõ các nhân tố làm nên phong cách tuyên truyền độc đáo, giàu sức thuyết phục trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh.
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Văn học Việt Nam
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Huy Dũng
  • Tác giả: Phạm Thị Như Thúy
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39598
  https://drive.google.com/file/d/1xp2s0_IYwrqC4v9y3TygVoZIyg-oK5c_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page