Luận Văn Thạc Sĩ Nghệ Thuật Xây Dựng Nhân Vật Của Đạo Diễn Trong Phim Sống Trong Sợ Hãi Và Những Đứa Con Của Làng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by nhandanglv123, Jan 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghệ Thuật Xây Dựng Nhân Vật Của Đạo Diễn Trong Phim Sống Trong Sợ Hãi Và Những Đứa Con Của Làng
  Góp phần bổ sung về mặt lý luận với một số vấn đề về xây dựng nhân vật trong tác phẩm điện ảnh và vai trò của đạo diễn trong xây dựng nhân vật. Đóng góp nhất định vào việc bổ sung các nghiên cứu lý luận về xây dựng nhân vật trong phim truyện điện ảnh. Bước đầu khảo sát, nhận định, đánh giá, tổng kết những tìm tòi, sáng tạo về nghệ thuật xây dựng nhân vật của đạo diễn Nguyễn Đức Việt và Bùi Thạc Chuyên. Khảo sát, phân tích các thủ pháp đạo diễn trong xây dựng nhân vật của phim Sống trong sợ hãivà Những đứa con của làng. Qua nghiên cứu về nghệ thuật xây dựng nhân vật trong phim truyện điện ảnh Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và Những đứa con của làng đạo diễn Nguyễn Đức Việt góp phần nhất định nhằm nâng cao công tác xây dựng nhân vật của đạo diễn và nâng cao chất lượng của phim truyện điện ảnh Việt Nam, hướng tới các giá trị đích thực, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo quần chúng khán giả.
  • Luận văn thạc sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận lịch sử và Phê bình Điện ảnh - Truyền hình
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Ngọc Thanh
  • Tác giả: Hoàng Chu Hiển
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93226
  https://drive.google.com/uc?id=18-WWhmiBB2JWtHKbanZQo8Koao1Sy-yb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page