Luận Án Tiến Sĩ Nghi Lễ Vòng Đời Của Người Si La Ở Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Hóa Dân Gian' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_23-47-46.png
  1. Luận án tiếp cận từ góc độ văn hóa dân gian, liên ngành khoa học xã hội nhân văn để nghiên cứu nghi lễ vòng đời của người Si La làm những căn cứ thực tiễn, góp phần làm sáng rõ những quan hệ phức hợp giữa nghi lễ vòng đời với các quan hệ gia đình và quan hệ xã hội trong điều kiện phát triển của xã hội đương đại.
  2. Luận án nghiên cứu, phân tích bức tranh nghi lễ vòng đời của người Si La, để thấy được nhân sinh quan, thế giới quan, cũng như vai trò, chức năng, sự biến đổi, những nhân tố tác động và bản sắc văn hóa tộc người thể hiện qua nghi lễ vòng đời. Từ đó nhận diện được tính bền vững của một số thành tố văn hóa mang bản sắc tộc người, góp phần vào việc hoạch định các chủ chương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa của người Si La ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
  • Luận án tiến sĩ văn hóa
  • Chuyên ngành Văn hóa dân gian
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Bình
  • Tác giả: Phan Mạnh Dương
  • Số trang: 227
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40941
  https://drive.google.com/file/d/1lj7N7UoL6n96oTwGv6VQ8VcOi8mPr9tg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page