Luận Án Tiến Sĩ Nghiệm B-Nhớt Của Phương Trình Hamilton-Jacobi Và Ứng Dụng Trong Bài Toán Điều Khiển Tối Ưu

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Giải Tích' started by quanh.bv, Nov 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  - Chứng minh được một số kết quả về nguyên lý biến phân trơn cho hàm nửa liên tục dưới và bị chặn ở trên không gian Banach X thỏa mãn giả thiết (Hβ*) và trên không gian có chuẩn β-trơn.
  - Chứng minh tính duy nhất nghiệm β-nhớt của phương trình Hamilton-Jacobi trong lớp hàm liên tục và bị chặn cho phương trình Hamilton-Jacobi có dạng u+H(x, Du)=0, tính duy nhất nghiệm trong lớp hàm liên tục đều và không bị chặn đối với phương trình đạo hàm riêng cấp 1 dạng tổng quát u+H(x,u,Du)=0. Chứng minh được tính ổn định và sự tồn tại nghiệm β-nhớt của phương trình Hamilton-Jacobi dạng tổng quát u+H(x,u,Du)=0.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Toán Giải Tích
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Bằng PGS.TS. Hà Tiến Ngoạn
  • Tác giả: Phan Trọng Tiến
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=35370
  https://drive.google.com/uc?id=1XJZGB6tZntHlJRzlHWUE6jV-84kO-iIh
   

Share This Page