Luận Án Tiến Sĩ Nghiệm Tuần Hoàn Và Dáng Điệu Tiệm Cận Nghiệm Của Một Số Lớp Phương Trình Vi Phân

Discussion in 'Chuyên Ngành Phương Trình Vi Phân Và Tích Phân' started by quanh.bv, Sep 18, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiệm Tuần Hoàn Và Dáng Điệu Tiệm Cận Nghiệm Của Một Số Lớp Phương Trình Vi Phân
  1. Thiết lập được điều kiện đủ cho sự tồn tại duy nhất nghiệm tuần hoàn của phương trình tiến hóa tuyến tính không thuần nhất.
  2. Thiết lập được điều kiện đủ cho sự tồn tại duy nhất nghiệm tuần hoàn của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính với phần phi tuyến Lipschitz hoặc φ-Lipschitz, φ là hàm thực dương thuộc không gian hàm chấp nhận được.
  3. Thiết lập được điều kiện đủ cho sự tồn tại duy nhất nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân hàm có trễ hữu hạn hoặc vô hạn.
  4. Thiết lập được điều kiện đủ cho sự tồn tại duy nhất, ổn định có điều kiện nghiệm tuần hoàn của các phương trình trên với phần tuyến tính sinh ra họ tiến hóa có nhị phân mũ. Trong trường hợp này, chứng minh được sự tồn tại đa tạp ổn định địa phương xung quanh nghiệm tuần hoàn.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Nguyễn Thiệu Huy
  • Tác giả: Ngô Quý Đăng
  • Số trang: 117
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=29758
   

Share This Page