Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Chất Hòa Tan Lên Cấu Trúc Phân Tử Bề Mặt Phân Cách Chất Lỏng - Không Kh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by nhandanglv123, Jul 31, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Chất Hòa Tan Lên Cấu Trúc Phân Tử Bề Mặt Phân Cách Chất Lỏng - Không Khí Bằng Quang Phổ Học Dao Động Tần Số Tổng
  - Chế tạo đơn lớp một phân tử hữu cơ axit béo, rượu 1-butanol trên bề mặt nước (đơn lớp Langmuir). - Nghiên cứu sự chuyển pha của đơn lớp Langmuir axit arachidic bằng các phương pháp sức căng bề mặt (đường cong đẳng nhiệt π-A) và quang phổ dao động tần số tổng, từ đó chỉ ra cấu trúc phân tử của đơn lớp trong các pha khác nhau: pha lỏng mở rộng, pha xếp chặt nghiêng; pha xếp chặt không nghiêng và pha sụp đổ đơn lớp. - Phương pháp quang phổ học dao động tần số tổng là một phương pháp hiện đại, lần đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng để nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của các chất hòa tan phổ biến trong môi trường sinh học lên cấu trúc tại mặt phân cách của hệ mẫu chất đơn lớp Langmuir (axit béo; rượu 1-butanol)...
  • Luận án tiến sĩ vật lý
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Thế Bình
  • Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
  • Số trang: 145
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66118
  https://drive.google.com/uc?id=1YoQE_JJDiErq7iO5yjyDjOwDUR545ScL
   

Share This Page