Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chất Kích Kháng Lên Sự Biểu Hiện Của Một Số Gen Tham Gia Quá Trình

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Lý Thực Vật' started by quanh.bv, Feb 4, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chất Kích Kháng Lên Sự Biểu Hiện Của Một Số Gen Tham Gia Quá Trình Sinh Tổng Hợp Curcuminoid Ở Tế Bào Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Roscoe)
  Đóng góp mới của luận án
  - Các nghiên cứu nuôi cấy mô và tế bào cây nghệ đen trước đây đều chưa sử dụng AgNO3 để tăng hiệu quả nuôi cấy, trong nghiên cứu này, bổ sung AgNO3 1,5 mg/L vào môi trường nuôi cấy (bao gồm tạo cây in vitro, nuôi cấy callus) đều làm tăng hiệu quả của quá trình nuôi cấy so với các nghiên cứu trước đây.
  - Đã phân lập thành công 4 gen tham gia vào quá trình tổng hợp curcuminoid, các gen này tương đồng 99% so với các gen tương ứng ở cây nghệ vàng và đã được đăng ký trên ngân hàng gen với các mã số lần lượt là MF663785, MF402846, MF402847 và MF987835. Các gen này đều có sự biểu hiện ở trong củ và callus của cây nghệ đen.
  - Gen DCS có vai trò lớn nhất trong các gen tham gia vào quá trình sinh tổng hợp curcumin ở cây nghệ đen, mức độ biểu hiện của gen này quyết định trực tiếp đến hàm lượng curcumin thu được.
  - Đã nghiên cứu được ảnh hưởng của một số loại elicitor (dịch chiết nấm men và salicilic acid) lên khả năng tích lũy curcumin và mức độ biểu hiện của các gen liên quan. Giá trị tốt nhất thu được khi xử lý dịch chiết nấm men (1 g/L) sau 5 ngày nuôi cấy, mức độ biểu hiện cao hơn 2,78 lần so với đối chứng.
  • Luận án tiến sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Sinh lý thực vật
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc
  • Tác giả: Trương Thị Phương Lan
  • Số trang: 141
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học - Đại học Huế 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=34034
  https://drive.google.com/uc?id=1MRKhV042dTKzQiDTnHHJOgQBID4A7Jyj
   

Share This Page