Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Phức Kim Loại (Sắt, Đồng, Kẽm, Selen) Đến Khả Năng Sản Xuất Của Gà

Discussion in 'Chuyên Ngành Dinh Dưỡng Và Thức Ăn Chăn Nuôi' started by oniison12312, Mar 5, 2020.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Phức Kim Loại (Sắt, Đồng, Kẽm, Selen) Đến Khả Năng Sản Xuất Của Gà Thương Phẩm
  Nghiên cứu chính của Luận án: (1) Nghiên cứu chế tạo được các hạt oxit sắt, hạt đồng, oxit kẽm và hạt selen siêu phân tán có kích thước nano để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi phù hợp với trình độ và khả năng công nghệ của Việt Nam; (2) Nghiên cứu chuyển dạng huyền phù (oxit sắt, đồng, oxit kẽm và selen siêu phân tán) sang dạng bột làm thức ăn chăn nuôi gia cầm (Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ, thời gian li tâm và số lần rửa siêu âm với từng loại huyền phù để đạt hiệu quả thu hồi cao); (3) Nghiên cứu sử dụng chế phẩm phức kim loại (Fe, Cu, Zn, Se) làm thức ăn nuôi gà LV thương phẩm (Ảnh hưởng của các mức chế phẩm phức kim loại đến các chỉ tiêu: một số chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu; sự tồn dư kim loại trong thịt, nội tạng; sự đào thải qua chất thải của gà và khả năng sản xuất thịt cũng như chất lượng thịt).
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Cường, PGS. TS Nguyễn Bá Mùi
  • Tác giả: Hà Văn Huy
  • Số trang: 182
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=34818
  https://drive.google.com/uc?id=1ov-U2WmB2k2CIz3c9HJkRo-f65K3VeaN
   
  Last edited by a moderator: Mar 5, 2020

Share This Page