Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Điều Kiện Lao Động Đến Chức Năng Thị Giác Của Công Nhân Lắp Ráp Linh Kiện

Discussion in 'Chuyên Ngành Y Khoa' started by quanh.bv, Sep 16, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Điều Kiện Lao Động Đến Chức Năng Thị Giác Của Công Nhân Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử Bán Dẫn
  1. Luận án cung cấp những số liệu mới, đầy đủ về điều kiện lao động sản xuất linh kiện điện tử và những ảnh hưởng của điều kiện lao động đến sức khỏe thị giác của người lao động. Cung cấp các số liệu biến đổi chức năng thị giác như: tỷ lệ triệu chứng căng thẳng thị giác cao; tỷ lệ bệnh mắt chủ yếu là tật khúc xạ cận thị cao; chức năng thời gian phản xạ thị vận động và tần số nhấp nháy tới hạn của mắt đều kém... Đồng thời cũng đưa ra được những yếu tố nguy cơ và đề xuất các giải pháp khắc phục.
  2. Luận án đã áp dụng một số kỹ thuật mới trong đánh giá kiểm tra các yếu tố lý hóa trong môi trường lao động, đặc điểm chiếu sáng, khảo sát vị trí làm việc và đánh giá chức năng thị giác của người lao động.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Sức khỏe nghề nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tạ Thị Tuyết Bình, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương
  • Tác giả: Trần Văn Đại
  • Số trang: 165
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=29441
  https://drive.google.com/file/d/1_8rC-wzyheFkum0YPcdgOwVAoce3NS-j
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 14, 2019

Share This Page