Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Giá Trị Thương Hiệu Đến Yêu Thích Thương Hiệu Và Dự Định Mua

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Nov 29, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-29_20-13-50.png
  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Giá Trị Thương Hiệu Đến Yêu Thích Thương Hiệu Và Dự Định Mua - Trường Hợp Thương Hiệu FM STYLE
  Những năm gần đây, thị trường thời trang Việt Nam ngày càng sôi động. Theo thống kê của BMI, độ lớn thị trường thời trang bao gồm quần áo và giày dép ở Việt Nam trong năm 2018 là 3,8 tỉ USD, trong đó chi tiêu cho quần áo chiếm hơn 3,5 tỉ USD. Độ lớn thị trường này vào năm 2021 được BMI dự đoán là 5,08 tỉ USD, thời trang vẫn chiếm phần lớn với số tiền chi tiêu vào khoảng 4,7 tỉ USD. Tốc độ chi tiêu cho thời trang tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm trong giai đoạn 2017-2021 so với trung bình 7% của các năm trước đó. Với quy mô đó, thị trường Việt Nam càng ngày càng thu hút các hãng thời trang nước ngoài gia nhập khiến cho khách hàng là giới trẻ có càng nhiều lựa chọn thương hiệu để mua sắm hơn (Công Sang, 2018).
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Trung Vinh
  • Tác giả: Phạm Thị Hà Giang
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2018
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47926
  https://drive.google.com/file/d/1jyien0QonfclbCFr7-GnsUw1cHjd-sfd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page