Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Đến Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Xây Dựng' started by quanh.bv, May 2, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Đến Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đường Bộ Tại Việt Nam
  Kiểm định sự khác biệt đã chỉ ra rằng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB, mức tăng chi phí và tỷ lệ tăng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB trung bình sử dụng vốn nhà nước có sự khác biệt giữa các nhóm dự án sử dụng vốn ODA, TPCP và NSNN. Thứ hạng sắp xếp về quy mô chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB, mức tăng chi phí và tỷ lệ tăng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB trung bình của các nguồn vốn như sau: 1- dự án sử dụng vốn ODA, 2- dự án sử dụng vốn TPCP, 3- dự án sử dụng vốn NSNN;
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý xây dựng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Ngọc Toàn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hậu
  • Số trang: 205
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông vận tải 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=37336
  https://drive.google.com/uc?id=1qcV17VNYpnKGC50I4tHr78BFAucP6bae
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page