Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Một Số Yếu Tố Đến Công Tác Phát Triển Quỹ Đất Phục Vụ Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by seongochuong29592, Jul 15, 2021.

 1. [​IMG]
  - Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  - Tình hình quản lý đất đai, hiện trạng và biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2017 thành phố Pleiku
  - Thực trạng công tác phát triển quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị của thành phố Pleiku giai đoạn 2010 - 2017
  - Ảnh hưởng của một số yếu tố đến công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị của thành phố Pleiku
  - Nhu cầu và định hướng phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị của thành phố Pleiku
  - Đề xuất giải pháp cho công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cở sở hạ tầng và phát triển đô thị tại thành phố Pleiku
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Trọng Phương, TS. Nguyễn Thị Ngọc Lanh
  • Tác giả: Trần Văn Khải
  • Số trang: 252
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=37698
  https://nitro.download/view/9A45072B528D9C7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 15, 2021

Share This Page