Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Mức Độ Xáo Trộn Đất Khi Dùng Bấc Thấm Để Thoát Nước Đất Nền

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng' started by nhandanglv123, Dec 28, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Mức Độ Xáo Trộn Đất Khi Dùng Bấc Thấm Để Thoát Nước Đất Nền Trong Xây Dựng Công Trình Trên Nền Đất Yếu
  Trong thực tế xây dựng, nền móng công trình đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định chung của cả công trình, theo thống kê nguyên nhân sự cố thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố công trình nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do quá trình xử lý nền công trình chưa hợp lý, tốc độ thi công quá nhanh so với độ cố kết đất nền. Vì vậy, cần thiết phải có những công trình nghiên cứu tìm ra những giải pháp xử lý hiệu quả trong quá đầu tư xây dựng, cải thiện quá trình tính toán thiết kế với mục tiêu hạn chế tối đa các sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công, vận hành và sử dụng, đồng thời tiết kiệm được nguồn ngân sách mà vẫn mang lại hiệu quả cao.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Việt Hùng
  • Tác giả: Mai Hồng Diên
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2014
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/M54P65I...set_number=000031&set_entry=001212&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page