Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Áp Dụng Khung Phân Loại DDC Ấn Bản Rút Gọn 14 Tiếng Việt Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-7_3-31-44.png
  Công tác phân loại luôn được các thư viện và cơ quan thông tin trên thế giới hết sức quan tâm. Phân loại tài liệu là một khâu quan trọng trong công tác nghiệp vụ thư viện nhằm mục đích tổ chức kho tư liệu và bộ máy tra cứu thông tin trong các cơ quan thông tin-thư viện. Mục đích cuối cùng của hoạt động xử lý thông tin là nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng tin trong việc tra cứu tin. Trên thế giới và một số thư viện lớn ở Việt Nam, phân loại được áp dụng sâu rộng trong việc tổ chức kho mở và tra cứu thông tin.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Viết
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/764
  https://drive.google.com/file/d/1KmamDZX1pGn5QbqYQ4pZJwUA887zx9ju
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page