Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Áp Dụng Phương Pháp Khoảng Cách - Tần Suất - Nhận Dạng Mới Trong Xử Lý - Phân Tích

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandang123, Feb 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Áp Dụng Phương Pháp Khoảng Cách - Tần Suất - Nhận Dạng Mới Trong Xử Lý - Phân Tích Số Liệu Địa Vật Lý
  Địa vật lý hàng không ( Airborne Geophysics) là một lĩnh vực của Địa Vật lý thăm dò, dùng máy bay làm phương tiện để bay đo các trường Địa vật lý trên đất liền hoặc thăm dò trên thềm lục địa, nhằm nghiên cứu thạch quyển – thủy quyển. Những kết quả đạt được của công tác địa vật lý hàng không ở nước ta trong thời gian qua đã và đang ngày càng phát huy vai trò và hiệu quả to lớn trong việc tìm kiếm và dự báo các khoáng sản có ích.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ Thanh Quỳnh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Số trang: 86
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066284&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=10s6ITWQWFCPknmPYz3C3CGNQ9PU9Yo50
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2019

Share This Page