Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Bệnh Vàng Rụng Lá Cao Su Corynespora Cassiicola (Berk. & Curtis) Wei Và Biện Pháp Quản Lý

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Aug 21, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Bệnh Vàng Rụng Lá Cao Su Corynespora Cassiicola (Berk. & Curtis) Wei. Và Biện Pháp Quản Lý Tổng Hợp Tại Bình Phước
  Xác định được nguyên nhân gây bệnh vàng rụng lá cao su ở Bình Phước do nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Cutis) Wei gây ra. Nấm gây hại cho cây cao su từ vườn ươm, nhân đến vườn kiến thiết cơ bản và vườn cây khai thác. Nấm C. cassiicola có khả năng tồn tại trên tàn dư lá cao su bệnh đến 12 tháng trong điều kiện tự nhiên, có khả năng hình thành hậu bào tử trong điều kiện phòng thí nghiệm, kích thước 13,59 x 13,22 µm, tạo ra từ đầu hoặc giữa sợi nấm. Lá cao su càng non thì khả năng xâm nhập và gây bệnh của nấm C. cassiicola càng cao. Sau 72- 96 giờ, trong điều kiện ẩm độ 100%, nhiệt độ 28oC nấm hoàn thành quá trình xâm nhiễm và gây bệnh cho lá cao su 10 ngày tuổi.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Vĩnh Viễn, PGS. TS. Nguyễn Xuân Hồng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Số trang: 196
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=31599
   

Share This Page