Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Biến Đổi Chức Năng Màng Bụng Ở Bệnh Nhân Suy Thận Mạn Tính Lọc Màng Bụng Liên Tục

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Thận Tiết Niệu' started by quanh.bv, May 21, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Biến Đổi Chức Năng Màng Bụng Ở Bệnh Nhân Suy Thận Mạn Tính Lọc Màng Bụng Liên Tục Ngoại Trú
  1. Nêu được tỷ lệ phân loại màng bụng theo tính thấm trong đó tính thấm trung bình cao chiếm tỷ lệ cao nhất 62,1%, tính thấm thấp chiếm tỷ lệ thấp nhất 1,1%. Tỷ lệ các loại tính thấm màng bụng sau 6, 12 tháng biến đổi khác biệt không có ý nghĩa. 2. Hiệu quả lọc màng bụng giảm theo thời gian: giá trị trung bình của Kt/V, Ccr tuần và tỷ lệ bệnh nhân đạt Kt/V, Ccr tuần theo khuyến cáo giảm dần theo thời gian lọc màng bụng. 3. Viêm phúc mạc có ảnh hưởng đến hiệu quả lọc màng bụng: sau viêm phúc mạc có 44,4% bệnh nhân giảm tính thấm màng bụng. Tuy nhiên hiệu quả lọc của ure, creatinin, K+, Na+ máu thay đổi không có ý nghĩa so với trước viêm phúc mạc, tỷ lệ bệnh nhân có Kt/V, Ccr đạt theo khuyến cáo cũng giảm không có ý nghĩa sau viêm phúc mạc.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội thận tiết niệu
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Trung Vinh, PGS. TS Lê Việt Thắng
  • Tác giả: Đào Bùi Quý Quyền
  • 158 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân Y 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.26&view=25686
  https://drive.google.com/uc?id=1YUZhp5RFgbzGyXwZUYl02olSZqPOwsxQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 15, 2019

Share This Page