Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Biến Đổi Của Một Số Gen Ty Thể Ở Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Lý Học Người & Động Vật' started by nhandanglv123, Jul 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Biến Đổi Của Một Số Gen Ty Thể Ở Bệnh Ung Thư Đại Trực Tràng
  Luận án là nghiên cứu đầu tiên và có tính hệ thống ở Việt Nam, cung cấp dữ liệu về tỷ lệ mất đoạn 4977 bp, mức độ mất đoạn lớn, sự thay đổi số bản sao ADN ty thể và một số biến đổi của các gen ND1 (A4164G), ND3 (A1398G), COX-1 (C6340T) và COX-2 (G7853A) cũng như mối liên quan giữa các biến đổi nêu trên với một số đặc điểm bệnh học của bệnh ung thư đại trực tràng (UTĐTT) người Việt Nam...
  • Luận án tiến sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Sinh lý học người và động vật
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Hồng Thái, TS. Tô Thanh Thúy
  • Tác giả: Phạm Thị Bích
  • Số trang: 152
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65425
  https://drive.google.com/uc?id=1A-VhsyG4xImezVAboy_3pIaUbtK-y32J
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page