Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Biến Đổi Hình Thái Cấu Trúc Phôi Người Ngày 3, Ngày 5 Trước Đông Lạnh Và Sau Rã Đông

Discussion in 'Chuyên Ngành Mô Phôi Thai Học' started by quanh.bv, Jun 2, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Biến Đổi Hình Thái Cấu Trúc Phôi Người Ngày 3, Ngày 5 Trước Đông Lạnh Và Sau Rã Đông Bằng Kỹ Thuật Thủy Tinh Hóa
  Nghiên cứu tiến hành trên 444 phôi ngày 3 và ngày 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa của 157 bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm từ năm 2009 đến năm 2012, kết quả nghiên cứu cho thấy: - Dưới kính hiển vi quang học không phát hiện sự biến đổi về hình thái phôi trước đông lạnh và sau rã đông. - Dưới kính hiển vi điện tử thấy màng trong suốt của phôi bị biến đổi mất độ xốp, không quan sát rõ các sợi glycoprotein. Những phôi bào sống sau rã đông ít bị tổn thương, trong bào tương có một số điểm thoái hóa hạt hoặc xuất hiện các không bào. Những phôi bào thoái hóa sau rã đông thấy màng tế bào bị co rúm, ty thể bị biến dạng, lưới nội bào dãn rộng, màng nhân co rúm. - Tỷ lệ phôi sống, tỷ lệ phôi nguyên vẹn sau rã đông của phôi đông lạnh ngày 3 cao hơn so với ngày 5 có ý nghĩa thống kê. Không phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ có thai và tỷ lệ làm tổ của phôi đông lạnh ngày 3 so với phôi đông lạnh ngày 5.
  • Luận án tiến sĩ y học,
  • Chuyên ngành Mô Phôi thai học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Quản Hoàng Lâm, GS.TS. Nguyễn Đình Tảo
  • Tác giả: Đoàn Thị Hằng
  • 135 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2013
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.26&view=6697
  https://drive.google.com/uc?id=102IKSnUqSlwqMBdHPpJ70FoX0lt2c3W8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 14, 2019

Share This Page