Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Biến Đổi Lâm Sàng, Điện Thần Kinh - Cơ Ở Bệnh Nhân Thận Nhân Tạo Chu Kỳ

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Thận Tiết Niệu' started by thanhthuy02, Aug 10, 2019.

 1. thanhthuy02

  thanhthuy02 Member

  [​IMG]
  Tổn thƣơng thần kinh ngoại vi là một biến chứng thƣờng gặp ở bệnh nhân suy thận mạn tính nói chung và bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ nói riêng [53],[54],[88]. Cơ chế bệnh sinh của tổn thƣơng thần kinh ngoại vi đến nay còn chƣa đƣợc hiểu biết đầy đủ. Có nhiều giả thuyết cho rằng tăng nồng độ ure, hormon tuyến cận giáp, “các phân tử trung bình” và các độc t có nguồn g c ure khác trong máu có li n quan đến các biểu hiện lâm sàng của bệnh cũng nhƣ t c độ dẫn truyền thần kinh [60]. Hiện nay, tổn thƣơng thần kinh ngoại vi nói chung và ở bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ nói ri ng đƣợc phát hiện và chẩn đoán chủ yếu thông qua hai kỹ thuật l ghi điện cơ (electromyography v đo t c độ dẫn truyền thần kinh (nerve conduction studies) [60],[82]. Theo nhiều nghiên cứu, độ nhạy chẩn đoán bằng thăm dò điện thần kinh-cơ cao hơn so với thăm khám lâm s ng v có những biến đổi các chỉ s dẫn truyền thần kinh xuất hiện rất sớm, ngay khi bệnh nhân còn chƣa có biểu hiện lâm sàng [7],[9],[113].
  Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội thật tiết niệu
  • Mã số: 62 72 01 46
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hải
  • Hướng dẫn: Lê Quang Cường, Lê Việt Thắng
  • 178 Trang
  • File PDF-True
  • Học Viện Quân Y 2016
  Link download
  http://nitroflare.com/view/670E291F5BC0C1A/
  https://drive.google.com/uc?id=12PoPQo4dSomDSOPAv3bDVPWOfzM2c2Hx
   
  Last edited by a moderator: Aug 27, 2019

Share This Page