Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Biến Động Dân Số Thành Phố Đà Nẵng

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-5_0-18-19.png
  Dân số của mỗi quốc gia chính là cơ sở và chủ thể của toàn bộ các quá trình diễn ra trong xã hội với khâu trung tâm là quá trình tái sản xuất xã hội. Dân số vừa là lực lượng lao động, yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất, vừa là lực lượng tiêu dùng của nền kinh tế. Trong điều kiện hiện nay, giải quyết vấn đề biến động dân số là một trong những giải pháp phát triển kinh tế, vừa có tính cấp bách vừa là vấn đề phải giải quyết lâu dài cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của thế giới (Bộ Y Tế, 2013). Bên cạnh đó, biến động dân số là quá trình tất yếu của mỗi khu vực, mỗi địa phương.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Dân
  • Tác giả: Lê Thị Thanh Thương
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2022
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49253
  https://drive.google.com/file/d/1qAmdfvKeFH5WPn2iAQQlMIc9qkG45jln
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page