Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Biến Tính Quặng Laterit Bằng La2O3 Và CeO2 Để Xử Lý Asen Và Photphat Trong Môi Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 15, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Biến Tính Quặng Laterit Bằng La2O3 Và CeO2 Để Xử Lý Asen Và Photphat Trong Môi Trường Nước
  Nội dung: nêu ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
  1. Đã nghiên cứu tổng hợp thành công 4 loại vật liệu nano La2O3, nano CeO2, vật liệu nano La2O3-CeO2 và biến tính vật liệu nano La2O3-CeO2 trên laterit bằng phương pháp sol-gel sử dụng gelatin.
  2. Đã nghiên cứu ứng dụng bốn loại vật liệu nano La2O3, nano CeO2, vật liệu nano La2O3-CeO2 và vật liệu nano La2O3-CeO2 trên laterit được chế tạo hấp phụ asen và photphat trong nước.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng, GS.TS. Hoàng Xuân Cơ
  • Tác giả: Mạc Duy Hưng
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=36166
  https://drive.google.com/uc?id=18Yi_22eccYwQ45haaOgiDoiaId0A3KFj
   

Share This Page