Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Biểu Hiện Gen GmCHI1A Liên Quan Đến Tổng Hợp Isoflavone Phân Lập Từ Cây Đậu Tương

Discussion in 'Chuyên Ngành Di Truyền Học' started by quanh.bv, Nov 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Biểu Hiện Gen GmCHI1A Liên Quan Đến Tổng Hợp Isoflavone Phân Lập Từ Cây Đậu Tương (Glycine Max (L.) Merill)
  Luận án là công trình nghiên cứu mới ở Việt Nam và trên thế giới đã chứng minh sự biểu hiện mạnh của gen GmCHI1A làm tăng hàm lượng isoflavone ở mầm hạt đậu tương chuyển gen. Cụ thể là:
  1) Gen GmCHI1A được phân lập từ cây đậu tương Việt Nam có kích thước của vùng mã hóa là 657 nucleotide, mã hóa 218 amino acid, thuộc phân họ II nằm trên nhiễm sắc thể số 20 của đậu tương.
  2) Lần đầu tiên gen GmCHI1A được phân tích biểu hiện và sự biểu hiện mạnh của gen chuyển GmCHI1A đã làm tăng hàm lượng enzyme CHI ở cây đậu tương.
  3) Tạo được 4 dòng đậu tương chuyển gen ở thế hệ T2 có hàm lượng daidzein tăng từ 166,46% đến 187,23% và genistein tăng từ 329,80%-463,93% so với cây không chuyển gen.
  • Luận án tiến sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Di truyền học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Chu Hoàng Mậu
  • Tác giả: Lê Thị Hồng Trang
  • Số trang: 131
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=35422
  https://drive.google.com/uc?id=1T5ZdvT9e9TFaN-fHA4SAkt1TgbwBXD8H
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page