Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Bộ Thi Tuyển Hán Văn Việt Nam Thế Kỷ XV

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandanglv123, Apr 21, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Bộ Thi Tuyển Hán Văn Việt Nam Thế Kỷ XV
  Lần đầu tiên luận án đã nghiên cứu chuyên sâu về ba bộ thi tuyển Hán văn Việt Nam thế kỷ XV và đặt chúng trong mối liên hệ tương quan. - Xác định và mô tả các văn bản được lựa chọn nghiên cứu; làm sáng tỏ phương thức tổ chức của ba bộ thi tuyển qua phân tích cấu trúc nội bộ và cấu trúc tương quan theo các đơn vị và cấp độ, làm cơ sở cho sự phân loại thành 2 nhóm: nhóm thi tuyển quốc gia,“sắc tứ san hành” (Việt âm thi tập) và nhóm chuyên tập theo “luật thi”, “trích diễm” (Tinh tuyển chư gia luật thi và Trích diễm thi tập). - Phân tích, chỉ ra được các cơ sở, tiêu chí thi học cho việc biên tập Việt âm thi tập. - Chỉ ra được những đặc trưng thi học chữ Hán của Tinh tuyển chư gia luật thi và Trích diễm thi tập. - Chỉ ra được sự xác lập, vận động, phát triển của tiến trình biên tập thi tuyển chữ Hán Đại Việt thế kỷ XV.
  • Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học
  • Chuyên ngành Hán nôm
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Khoái
  • Tác giả: Phạm Vân Dung
  • Số trang: 247
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65374
  https://drive.google.com/uc?id=1io95TXn9-nfGeIz5i660fgGb7N7vC1lR
   

Share This Page