Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cấp Hệ Thống Xử Lý Sox Tại Các Nhà Máy Nhiệt Điện Đốt Than

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Nhiệt' started by quanh.bv, Nov 26, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Theo quy hoạch điện VII hiệu chỉnh tháng 3 năm 2016 của Việt Nam, giai đoạn 2015-2030 điện năng sản xuất từ nhiệt điện than luôn tăng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện. Các nhà máy nhiệt điện đốt than đã và đang xây dựng ở Việt Nam hiện nay, cơ bản sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun với thông số cận tới hạn và siêu tới hạn quy công suất tổ máy từ 300 - 600 MW, nhiên liệu sử dụng là than antraxit (than nội địa) và một số sử dụng than bitum và á bitum (than nhập khẩu). Tƣơng lai tiếp theo quy mô công suất tổ máy dự kiến nâng lên đến 1000 MW. Các lò hơi đốt than phun đã đƣợc thiết kế chế tạo đốt than ổn định, song hiệu suất còn thấp, tỷ lệ carbon chƣa cháy hết trong tro còn cao
  • Luận văn thạc sĩ kỹ thuật
  • Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Gia Mỹ
  • Tác giả: Tô Ngọc Trung
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10415
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page