Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Đánh Giá Thành Tích Tại UBND Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_13-53-29.png
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên Xây dựng và khảo sát mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thành tích nhân viên tại UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đo lường và đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến công tác đánh giá thành tích nhân viên tại UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thông qua đo lường thái độ của các công chức đến công tác đánh giá thành tích và các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thành tích. Cung cấp cơ sở nhằm hoàn thiện hơn công tác đánh giá thành tích nhân viên tại UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Bích Thu
  • Tác giả: Trần Thị Thúy Ngân
  • Số trang: 137
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46578
  https://drive.google.com/file/d/1CPLWJYvK9bap1rr0dHjAvK5evFk33aMp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page