Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Tìm Việc Trở Lại Của Thanh Niên Thất Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Lao Động' started by quanh.bv, Apr 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-4-1_17-11-28.png
  Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Tìm Việc Trở Lại Của Thanh Niên Thất Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội
  Trong những năm gần đây, Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao nhất cả nước. Đặc biệt, trong giai đoạn dân số vàng, tình trạng thất nghiệp thanh niên thực sự là một vấn nạn của xã hội, một vấn đề cấp thiết, thách thức sự phát triển của đất nước, làm mất đi các cơ hội được làm việc, cống hiến và phát triển của thanh niên, đòi hỏi phải có những quyết sách và giải pháp kịp thời. Do đó, việc nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tìm việc trở lại của thanh niên thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” là rất cần thiết.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế lao động
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Giang, TS. Bùi Sỹ Tuấn
  • Tác giả: Hoàng Mạnh Cầm
  • Số trang: 201
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=39097
  https://drive.google.com/file/d/1q3jhSnVJZ1w8iuGMvAuDLO_xSfimAeZv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page