Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Công Bố Thông Tin Của Các Doanh Nghiệp Thuộc Nhóm Ngành

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by quanh.bv, Jan 25, 2023 at 10:14 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-25_10-16-44.png
  Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Công Bố Thông Tin Của Các Doanh Nghiệp Thuộc Nhóm Ngành Vận Tải Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
  Trong bối cảnh thị trường mang tính toàn cầu hóa ngày càng cao, đối tượng tham gia thị trường ngày càng đa dạng đòi hỏi doanh nghiệp phải theo kịp xu thế tất yếu đang hình thành trên thị trường chứng kho n đó là thông tin phải ngày càng minh bạch và được truyền thông, phản hồi hai chiều giữa doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư. Khi nguồn cung cổ phiếu dồi dào thì sự cạnh tranh giữa c c doanh nghiệp niêm yết trong việc giữ chân cổ đông và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tiềm năng trên thị trường diễn ra ngày càng gay gắt. Hiển nhiên, doanh nghiệp nào có hoạt động công bố thông tin tốt và xây dựng quan hệ nhà đầu tư một c ch chuyên nghiệp sẽ góp phần giúp nhà đầu tư, cổ đông thường xuyên cập nhật tin tức, so s nh, đ nh gi và phân tích để đưa ra c c quyết định về định gi kịp thời và chính x c, từ đó tạo nên sức hút của cổ phiếu và sức mạnh toàn diện của doanh nghiệp
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Tùng
  • Tác giả: Vũ Thị Mai Hương
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47018
  https://drive.google.com/file/d/1d-QTLKdbfX-h5JnWb-74MB--av6PaNLB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page