Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Phụ Thuộc Hàm Trong Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng Mờ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Jun 14, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Phụ Thuộc Hàm Trong Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng Mờ
  1- Dựa vào độ tương tự ngữ nghĩa giữa hai dữ liệu mờ được biểu diễn bởi phân bố khả năng, luận án đề xuất phương pháp tính độ tương tự giữa hai giá trị thuộc tính của hai đối tượng mờ với các kiểu dữ liệu khác nhau. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra khái niệm phụ thuộc hàm mờ trong lớp đối tượng mờ và chứng minh tính đúng đắn của hệ luật suy dẫn.
  2- Luận án đề xuất ba dạng chuẩn đối tượng mờ (1FONF, 2FONF, 3FONF), và các thuật toán chuẩn hóa lớp về các dạng chuẩn. Bằng lý thuyết và thực nghiệm luận án đã chứng minh tính đúng đắn của các thuật toán chuẩn hóa lớp đối tượng mờ.
  • Luận án tiến sĩ toán học,
  • Chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đoàn Văn Ban, PGS. TS. Hồ Cẩm Hà
  • Tác giả: Vũ Đức Quảng
  • 113 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Công nghệ Thông tin 2013
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=5365

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page