Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Phương Pháp Xử Lý Tro Xỉ Trên Thế Giới Và Lựa Chọn Ứng Dụng Vào Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Nhiệt' started by quanh.bv, Nov 25, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tro, xỉ nhiệt điện là sản phẩm phụ của các NMNĐ sử dụng nhiên liệu rắn là than. Tuỳ theo công nghệ đốt mà lượng tro, xỉ thải ra ở các NMNĐ có khác nhau. Tuy nhiên, thống kê cho thấy lượng tro xỉ thải ra tương ứng với 1 MW điện vào khoảng 400 – 1600 tấn/năm. Trong đó, tuỳ thuộc vào công nghệ đốt, lượng tro bay chiếm khoảng 50 – 85%, lượng xỉ đáy lò chiếm khoảng 15 – 50%. Theo Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/3/2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (QHĐVII điều chỉnh) [2]. Đến năm 2020, tổng công suất khoảng 26.000MW tiêu thụ khoảng 63 triệu tấn than; đến năm 2025 tổng công suất khoảng 47.600MW tiêu thụ khoảng 97 triệu tấn than; năm 2030 tổng công suất khoảng 55.300MW tiệu thụ khoảng 129 triệu tấn than.
  • Luận văn thạc sĩ kỹ thuật
  • Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Hồng Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Văn Thạo
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2017
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10585
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page