Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Tính Chất Của Màng PZT Nhằm Chế Tạo Cảm Biến Áp Điện Định Hướng Ứng Dụng Trong Y Sinh

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Điện Tử' started by quanh.bv, Jun 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Các Tính Chất Của Màng PZT Nhằm Chế Tạo Cảm Biến Áp Điện Định Hướng Ứng Dụng Trong Y Sinh
  Các kết quả của luận án được tổng kết và tóm lược một số điểm như sau:
  1.Tối ưu hóa quy trình công nghệ chế tạo màng PZT, màng pha tạp, màng dị lớp PZT trên cơ sở phương pháp sol-gel. Đồng thời thực hiện một số phép đo tính chất đặc trưng của loại vật liệu này.
  2.Nghiên cứu tính chất của màng mỏng sol-gel PZT.
  Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian ủ kết tinh của màng mỏng PZT từ 550-7000C. Tìm được điều kiện nhiệt độ ủ tối ưu tại nhiệt độ 650oC trong thời gian 30 phút, màng có định hướng (100), không tồn tại pha pyrochlore. Khi độ dày màng tăng từ 240-600nm giá trị phân cực sắt điện, hệ số áp điện, hằng số điện môi tăng lên tuyến tính.
  3.Nghiên cứu cấu trúc và tính chất sắt điện của màng mỏng dị lớp.
  -Màng PZT được tạo bởi sự kết hợp của nhiều lớp vật liệu thành phần giàu Ti với các lớp vật liệu giàu Zr hình thành cấu trúc dị lớp nhận được sự cải thiện đáng kể về độ lớn của cả hằng số áp điện và hằng số điện môi.
  • Luận án tiến sĩ vật liệu,
  • Chuyên ngành Vật liệu điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Ngọc Hùng, TS. Nguyễn Đức Minh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Chi
  • Số trang: 162
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=26574

   

Share This Page